VELEDROGERIJA

Sektor TEHNIČKE PODRŠKE u MEDICOM doo postoji od osnivanja firme i uvek se sadržao od tima sertifikovanih servisnih inženjera obučenih za instalaciju i održavanje medicinske opreme naših saradnika (PHILIPS, CARESTREAM, CARESTREAM DENTAL, GUERBET, TUTTNAUER, METALTRONICA, ZEISS, itd), kao i za fotografsku i grafičku opremu. Svi naši inženjeri poseduju sve potrebne licence i sertifikate za rad na medicinskim uređajima sa izvorima jonizujućeg zračenja, i profesionalnu obuku za rad na svim našim uređajima.

Naš posao obavljamo profesionalno i kvalitetno, u okviru standrda sistema kvaliteta ISO 13485 kao i ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001, prethodno OHSAS 18001.


dipl.ing. Radovan Stanojević – Šef sektora tehničke podrške 
radovan.stanojevic@medicom.rs

Jelena Starčević – Koordinator sektora tehničke podrške  
jelena.starcevic@medicom.rs

Danijela Melić – Administrativni radnik u sektoru tehničke podrške 
danijela.melic@medicom.rs

Zoran Jovanović – FCO menadžer/Philips prodajna i servisna podrška 
zoran.jovanovic@medicom.rs

Saša Smiljanić – Serviser u sektoru tehničke podrške 
sasa.smiljanic@medicom.rs

Goran Alimpić – Serviser u sektoru tehničke podrške 
goran.alimpic@medicom.rs

Zoran Trifunović – Serviser u sektoru tehničke podrške 
zoran.trifunovic@medicom.rs

Vitomir Dokić – Serviser u sektoru tehničke podrške 
vitomir.dokic@medicom.rs

Saša Todorović – Serviser u sektoru tehničke podrške 
sasa.todorovic@medicom.rs

Branislav Branković – Serviser u sektoru tehničke podrške 
branislav.brankovic@medicom.rs

Darko Siročić – Serviser u sektoru tehničke podrške 
darko.sirocic@medicom.rs

Stefan Belić – Serviser u sektoru tehničke podrške 
stefan.belic@medicom.rs