GRAFIKA


           Sektor GRAFIKE bavi se prodajom i distribucijom grafičkih offset ploča (konvencionalne offset ploče i ploče za termalne CTP sisteme) proizvođača
           Fortunate Graphics i razvijača za offset ploče proizvođača Imaf Italija. Dvadeset godina iskustva i rada su
           jedan od osnovnih parametara zbog kojih je MEDICOM doo lider na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

           Nebojša Kojić – Menadžer prodaje grafičkog programa 
           nebojsa.kojic@medicom.rs