GRAFIKA

Sektor GRAFIKE bavi se prodajom i distribucijom grafičkih offset ploča (konvencionalne offset ploče i ploče za termalne CTP sisteme) proizvođača Fortunate Graphics i razvijača za offset ploče proizvođača Imaf Italija.
Dvadeset godina iskustva i rada su jedan od osnovnih parametara zbog kojih je MEDICOM doo lider na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Nebojša Kojić – Menadžer prodaje grafičkog programa 
nebojsa.kojic@medicom.rs