MEDICINA

Sektor MEDICINE u MEDICOM doo postoji od samog osnivanja vise od 20 godina. Razvija se uporedo sa razvojem ostalih sektora i u budućnosti ima značajnu perspektivu. Osnovne delatnosti su distribucija PHILIPS medicinskih uređaja, CARESTREAM materijala i hemije, medicinske opreme, kao i dentalnog programa (nekadašnji KODAK Healthcare KODAK Dental Systems). 
Kompanije koje zastupamo su i: METALTRONICA (mamografija), GUERBET (CT i MRI injektori i kontrasti), TUTTNAUER (sterilizacija), ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC (biohemijski sistemi i transfuzija), ZEISS (mikroskopi) i ERBA LACHEMA (biohemijski i hematološki analizatori).

dipl.ecc. Miroslav Kizić – šef sektora i menadžer prodaje RTG programa 
miroslav.kizic@medicom.rs

Ivan Filipović – menadžer prodaje
ivan.filipovic@medicom.rs

Aleksandar Vujević – menadžer prodaje
aleksandar.vujevic@medicom.rs

Dejan Rakić – referent za opšta pitanja
dejan.rakic@medicom.rs

Branka Matić – referent za opšta pitanja
branka.matic@medicom.rs

Nikola Đorđević – menadžer prodaje
nikola.djordjevic@medicom.rs

Duško Vuković – menadžer prodaje
dusko.vukovic@medicom.rs

Miloš Jovanović – menadžer prodaje
milos.jovanovic@medicom.rs

Rade Rapajić – referent za opšta pitanja
rade.rapajic@medicom.rs