PHARMACOVIGILANCE

Prijava neželjene reakcije na humani lek

Zdravstveni radnici
Postupak prijave neželjene reakcije:

Uputstvo za popunjavanje Obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija na lek Neželjenu reakciju na humani lek zdravstveni radnici prijavljuju putem Obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove (za zdravstvene radnike)

Popunjenu prijavu možete poslati na sledeće email adrese:
Odgovorno lice za farmakovigilancu:
mr ph Marina Vukić Jevremović
tel:015/311-004

email:marina.vukic@medicom.rs
Zamenik odgovornog lica za farmakovigilancu:
mr ph Svetlana Jovanović
mob:060/3110046

email:svetlana.jovanovic@medicom.rs

Online prijava
Neželjenu reakciju na humani lek možete prijaviti klikom na dugme online PRIJAVA, nakon popunjavanja formulara.
Neophodno je da ZDRAVSTVENI RADNICI prilikom ONLINE prijave navedu svoje IME i PREZIME (poželjno i specijalnost), kao i NAZIV USTANOVE U KOJOJ RADE u okviru polja Dodatni komentari, kako bi prijave sadržale podatke potrebne da se prijavljeni slučajevi mogu smatrati VALIDNIM i MEDICINSKI POTVRĐENIM. Podatke o identitetu izveštača čuvamo u tajnosti.
Kada su nam za procenu prijavljenih slučajeva potrebne dodatne informacije, nepohodno je da Vas kontaktiramo. Zato Vas molimo da navedete kontakt telefon u okviru polja Dodatni komentari.
Radi bolje procene slučaja i izvođenja relevantnih zaključaka molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, na prijavi neželjene reakcije na lek navedete što više podataka. Ovo se posebno odnosi na polja Doziranje, Indikacije, Datum početka reakcije i Početak i kraj primene leka, pošto smo ustanovili da nam najčešće nedostaju upravo te informacije.Pacijenti

U cilju zaštite javnog zdravlja, firma Medicom doo Šabac prati neželjene reakcije na lekove. Pored prijava prosleđenih od strane zdravstvenih radnika i proizvođača lekova, prikupljamo i razmatramo neželjene reakcije koje prijavljuju sami pacijenti.
Ukoliko posumnjate da je simptom koji se kod Vas ispoljio, neželjena reakcija na lek koji koristite, molimo Vas da postupite na sledeći način:
1. Pročitajte ponovo Uputstvo za lek, jer su u njemu navedene neželjene reakcije koje se mogu očekivati pri primeni tog leka, kao i preporuke kako da postupite u slučaju da se ispolje ozbiljnije neželjene reakcije.
2. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu, jer će Vam oni dati stručni savet u vezi sa daljom primenom leka za koji sumnjate da je izazvao neželjenu reakciju (na primer: obustaviti primenu leka, promeniti lek, smanjiti dozu leka ili nastaviti terapiju itd.)
3. Prijavite Vaše tegobe, putem Online aplikacije ili popunjavanjem Obrasca za prijavljivanje neželjene reakcije za pacijente.
Vaša prijava neželjenih simptoma za koje sumnjate da su izazvane lekom koji koristite, može pomoći da se neželjena reakcija izbegne ili da se smanji njena učestalost. Možete prijaviti neželjenu reakciju koja se ispoljila Vama, Vašem detetu ili osobama o kojima brinete.
VAŽNO!
Medicom doo Šabac ne može davati individualne medicinske savete o propisanoj terapiji, već je potrebno da se za sve savete koji se odnose na individualnu terapiju obratite svom lekaru koji Vam je tu terapiju i propisao.

Postupak prijave neželjene reakcije: