PHARMACOVIGILANCE

Prijava neželjene reakcije na humani lek

Zdravstveni radnici
Postupak prijave neželjene reakcije:

Uputstvo za popunjavanje Obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija na lek Neželjenu reakciju na humani lek zdravstveni radnici prijavljuju putem Obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove (za zdravstvene radnike)

Popunjenu prijavu možete poslati na sledeće email adrese:
Odgovorno lice za farmakovigilancu:
mr ph Marina Vukić Jevremović
tel:015/311-004
mob:065/8005-011

email:marina.vukic@medicom.rs
Zamenik odgovornog lica za farmakovigilancu:
mr ph Svetlana Jovanović
mob:060/3110-046

email:svetlana.jovanovic@medicom.rs

kao i:
– na i-mejl adresu: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
– na poštansku adresu:
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
(za Nacionalni centar za farmakovigilancu)
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
– putem telefaksa: 011/3951-130

Pacijenti:
U cilju zaštite javnog zdravlja, firma Medicom doo Šabac prati neželjene reakcije na lekove. Pored prijava prosleđenih od strane zdravstvenih radnika i proizvođača lekova, prikupljamo i razmatramo neželjene reakcije koje prijavljuju sami pacijenti.
Ukoliko posumnjate da je simptom koji se kod Vas ispoljio, neželjena reakcija na lek koji koristite, molimo Vas da postupite na sledeći način:
1. Pročitajte ponovo Uputstvo za lek, jer su u njemu navedene neželjene reakcije koje se mogu očekivati pri primeni tog leka, kao i preporuke kako da postupite u slučaju da se ispolje ozbiljnije neželjene reakcije.
2. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu, jer će Vam oni dati stručni savet u vezi sa daljom primenom leka za koji sumnjate da je izazvao neželjenu reakciju (na primer: obustaviti primenu leka, promeniti lek, smanjiti dozu leka ili nastaviti terapiju itd.)
3. Prijavite Vaše tegobe ALIMS-u.

Postupak prijave neželjene reakcije:

Neželjenu reakciju na humani lek pacijenti prijavljuju putem Obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove (za pacijente)

Popunjenu prijavu možete poslati na sledeće email adrese:
Odgovorno lice za farmakovigilancu:
mr ph Marina Vukić Jevremović
tel:015/311-004
mob:065/8005-011

email:marina.vukic@medicom.rs
Zamenik odgovornog lica za farmakovigilancu:
mr ph Svetlana Jovanović
mob:060/3110-046

email:svetlana.jovanovic@medicom.rs

kao i:
– na i-mejl adresu: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
– na poštansku adresu:
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
(za Nacionalni centar za farmakovigilancu)
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
– putem telefaksa: 011/3951-130

Optiray

Optiray 300 PIL

Optiray 300 SmPC

Optiray 350 PIL

Optiray 350 SmPCDoteram

Doteram PIL

Dotarem SmpC