PRAVNA SLUŽBA

Jelena Stanić – Šef sektora pravne službe 
jelena.stanic@medicom.rs