TEHNIČKA PODRŠKA

Sektor TEHNIČKE PODRŠKE u MEDICOM doo postoji od osnivanja firme i uvek se sadržao od tima sertifikovanih servisnih inženjera obučenih za instalaciju i održavanje medicinske opreme naših saradnika (PHILIPS, CARESTREAM, CARESTREAM DENTAL, GUERBET, TUTTNAUER, METALTRONICA, ZEISS, itd), kao i za fotografsku i grafičku opremu. Svi naši inženjeri poseduju sve potrebne licence i sertifikate za rad na medicinskim uređajima sa izvorima jonizujućeg zračenja, i profesionalnu obuku za rad na svim našim uređajima.

Naš posao obavljamo profesionalno i kvalitetno, u okviru standrda sistema kvaliteta ISO 13485 kao i ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001, prethodno OHSAS 18001.


Branislav Branković – Šef sektora tehničke podrške 
branislav.brankovic@medicom.rs

Jelena Starčević – Koordinator sektora tehničke podrške  
jelena.starcevic@medicom.rs