MEDICOM d.o.o je društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, koje je osnovano 18.12.1990 godine sa sedištem u Šapcu i predstavništvima u Beogradu i Novom Sadu i sa MEDICOM BiH (sedište u Bijeljini). Poslovanje firme MEDICOM d.o.o. se obavlja usklađeno sa standardom sistema kvaliteta ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485 i ISO 45001, prethodno OHSAS 18001.

Rukovodimo se sledećim principima:
* usredsređenost na stalno zadovoljenje novih potreba kupaca
* potpuno angažovanje kreativnih sposobnosti svih zaposlenih za dobrobit preduzeća i samog zaposlenog
* planiranje, dosledno sprovođenje, kontrolisanje i poboljšanje svih procesa
* odlučivanje na osnovu analize podataka i informacija
* razvoj uzajamno korisnih odnosa sa dobavljačima radi stvaranja dodatne vrednosti sa obe strane

Menadžment koji se oslanja na kvalitet usklađen sa standardima ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 pomaže nam da svoj posao radimo dobro, uvek i na svakom mestu.